Špitál

Medici tvoří v kolonii hlavní lékařskou a výzkumnou a vědeckou složku. Příslušníci frakce se primárně zodpovídají generálovi. Medici mají lehce upravené pracovní směny. Místo prací v továrně jsou povini se účastnit na výzkumu, výrobě farmak, poskytovat lékařské prohlídky a ošetření obyvatel Kolonie, účast na výpravách do wastelandu, vykonávání hlídek kolem kolonie a samozřejmě se účastní výcviku. Směny výzkůmké a výroba farmak mohou být zrušeny pouze nejvyšším rozkazem.

Směny:

  • Medici jsou povini provádět lékařské prohlídky před směnami v továrně a vydávat lékařský doklad o zdravotní způsobilosti/nezpůsobilosti.

  • Medici se výprav do wastelandu účastní jako zdravotní a vědecká složka.

  • Medici se hlídek účastní povině, tak aby na každé hlídce byl alespoň jeden medic.

Medici mají k užívání přidělenou jednu budovu. Hlavní hllavní sídlo s nemocnicí a laboratoří se nachází v budově přímo sousedící s radnicí. Tyto prostory jsou medicům přiděleny i k obývání.

Medici mají nárok na obrané směny a na výpravy dostat základní výzbroj pro vlastní obranu.

Medici během svého působění v kolonii mimo směny působí zároveň jako obvodní lékaří. Tímžto mají povinost nabídnout lékařskou pomoc svým spoluobčanům, kteří o ni požádají či vykazují příznaky nemoci nebo zranění. O jakémkoli vykonaném ošetření, prohlídce či zákroku musí nejdéle do půl hodiny informovat svého přímého nadřízeného.

- Medici mají nárok na jedno jídlo denně zdarma, které mu je v době výdeje jídel určeného pro mediky vydáno v budově hospody na základě strávního lístku . (Toto privilegium může být v době krize či v případě trestu odebráno).

Směny

 • Účast na směnách je pro všechny obyvatele Kolonie poviná.

 • Za každou odpracovanou směnu obyvatel Kolonie získá určitý počet kreditů.

 • Každý obyvatel musí získat denně minimálně 15 kreditů.

 • Za splnění minimální pracovní náplně obyvatel získá minimální denní plat.

 • Za každý kredit navíc oproti minimálnímu dennímu limitu je obyvatel odměněn 5 víčky navíc.

 • Na směny se každý zapisuje v hospodě do veřejné pracovní tabulky. Daný počet kreditů najde v tabulce při zápisu.

Kontakt

postapovíkend arn.hasek@centrum.cz