Ozbrojené složky

Složky tvoří v kolonii hlavní obranou složku. Příslušníci frakce se primárně zodpovídají generálovi. Každý voják je povinen se účastnit na všech pracovních i výcvikových směnách. Tedy práce v továrně, účast na výpravách do wastelandu a vykonávání hlídek kolem kolonie a výcviku. Přičemž obranné směny mají přednost před směnami v továrně a tyto směny mohou být odpuštěny, na základě písemného rozkazu, či omluvy z těchto výrobních pracovních směn. Směny obrané, tedy hlídky a výpravy do wastelandu, jsou povinné a mouhou být zrušeny jedině nejvyšším rozkazem.

Směny:

  • Příslušníci ozbrojených složek se prací v továrně účastní jako dohlížitelé zodpovědní za plnění objednávek. K účasti na pracích v továrně jsou povini mít lékařský doklad o zdravotní způsobilosti.

  • Příslušníci ozbrojených složek se výprav do wastelandu účastní jako povině.

  • Příslušníci ozbrojených složek se hlídek účastní jako nadřízení zúčatněných příslušníků ostatních frakcí

Ozbrojené složky mají k užívání přidělené dvě budovy. Hlavní kasárnu se zbrojnicí a skladištěm a velkou místnost u hlavní přestupové cesty do kolonie (druhé kasárny) Tyto prostory jsou armádním příslušníkům přiděleny k obývání s doporučením, využívání druhých kasáren jako přechodného místa pro spaní před hlídkovou směnou.

Ozbrojené složky mají nárok na omezené nošení zbraní ve městě i mimo obrané směny. Výjimkou jsou směny v továrně, pokud armádní příslušník nevykonává pozici dohlížitele.

Ozbrojené složky se na obrané směny mohou vyzbrojovat dle vlastního uvážení, ovšem každá výprava do wastelandu musí povině mít alespoň jednu střelnou zbraň v držení příslušníka armády.

Ozbrojené složky během svého působění v kolonii mimo směny působí zároveň jako příslučníci bezpečnosti. Tímžto mají nárok trestat jednání, jež se považuje za nezákoné. V takovém přípdě má nárok na vykonání trestu v rozsahu: napomenutí, lehkého fyzického trestu, pokutování, zatčení. O jakémkoli vykonaném trestu musí nejděle do půl hodiny informovat svého přímého nadřízeného, který je potom povinen do další půl hodiny povinen informovat svého přímého nadřízeného a takto až do momentu než je zpráva o trestu předložena generálovi armády.

Ozbrojené složky mají nárok na jedno jídlo denně zdarma, které mu je v době výdeje jídel určeného pro armádní příslušníky vydáno v budově hospody na základně plátného strávního lístku. (Toto privilegium může být v době krize či v případě trestu odebráno).

Směny

 • Účast na směnách je pro všechny obyvatele Kolonie poviná.

 • Za každou odpracovanou směnu obyvatel Kolonie získá určitý počet kreditů.

 • Každý obyvatel musí získat denně minimálně 15 kreditů.

 • Za splnění minimální pracovní náplně obyvatel získá minimální denní plat.

 • Za každý kredit navíc oproti minimálnímu dennímu limitu je obyvatel odměněn 5 víčky navíc.

 • Na směny se každý zapisuje v hospodě do veřejné pracovní tabulky. Daný počet kreditů najde v tabulce při zápisu.

Kontakt

postapovíkend arn.hasek@centrum.cz