Looteři

Looteři tvoří v kolonii hlavní zásobovací a pracovní jednotku. Zodpovídají se příslušníkům ozbrojených složek, k nimž jsou zrovna přiděleni. V případě, že nejsou přiděleni k žádnému příslušníkovi bezpečnosti, zodpovídá se ozbrojenému příslušníkovi nejbližšímu. Každý looter je povinen se účastnit na některých pracovních a výcvikových směnách. Tedy práce v továrně, vykonávání hlídek kolem kolonie a výcviku. Přičemž účast na směnách může být promíjěna pouze na základě nejvyššího rozkazu.

Směny:

  • Looteři se prací v továrně účastní pouze jako výrobní složky a zodpovídají se dohlížitelům. K účasti na pracích v továrně jsou povini mít lékařský doklad o zdravotní způsobilosti.

  • Looteři se výprav do wastelandu účastní dobrovolně jako doplnění jejich pracovní náplně.

  • Looteři se hlídek účastní jako pomocné síly spadající pod sloužícího příslušníka ozbrojených složek.


 

Looteři nemají žádné vlastní frakční budovy. Za své ubytování si zodpovídají sami. Mohou si zažádat o místo k přespání v hospodě.

- Looteři mají nárok na jedno jídlo denně zdarma, které mu je v době výdeje jídel určeného pro lootery vydáno v budově hospody na základě strávního lístku. (Toto privilegium může být v době krize či v případě trestu odebráno)

Směny

 • Účast na směnách je pro všechny obyvatele Kolonie poviná.

 • Za každou odpracovanou směnu obyvatel Kolonie získá určitý počet kreditů.

 • Každý obyvatel musí získat denně minimálně 15 kreditů.

 • Za splnění minimální pracovní náplně obyvatel získá minimální denní plat.

 • Za každý kredit navíc oproti minimálnímu dennímu limitu je obyvatel odměněn 5 víčky navíc.

 • Na směny se každý zapisuje v hospodě do veřejné pracovní tabulky. Daný počet kreditů najde v tabulce při zápisu.

Kontakt

postapovíkend arn.hasek@centrum.cz