Starosta je mrtev, ať žije starosta nový!!!

Druhý ročník Postapovíkendu je úspěšně za námi a my, posíleni Letošním úspěchem začína s přípravou ročníku nového. Doufáme že si udržíme přízeň stávající a získáme i nové hráče!

Vláda diktátu padla. Staré časy útlaku a bezpráví jsou pryč. Starosta je mrtev! Ať žije sarosta nový!

Nový systém si vyžádal mnoho změn. Proběhly první demokratické volby, které se stoprocentní podporou vyhrál hospodský. Jako vláda byli, kromě nového starosty, ustaveni hlavní představitelé jednotlivých frakcí. Město začalo spolupracovat s dlašími obcemi. Stalo se součástí, tak zvané Jednoty. Měst spolupracujích a provázaných obchodními styky. Přijalo kalendářní měření Jednoty. Nová vláda rozhodla o přejmenování města na Kolonii 84. Jméno má být památkou a odkazem k sepětí obyvatel, když se sjednotili a svrhli vládu útlaku.

Systém v Kolonii musel být přizpůsoben novým podmínkám. Vznikl soukromý obchod, začal se budovat průmysl. Byla zbudována nová továrna, díky níž se Kolonie dostala na významnou obchodní pozici v rámci Jednoty. To přineslo nová praconí místa a město pomalu začalo bohatnout. Kolonie přešla k obchodu a obrana města začala být zanedbávaná. Toho využili bandité a zloději, kteří se o rostoucí prosperitě Kolonie nemohli nedoslechnout. Město to stálo mnoho zásob, problémů i několik životů. Byla zbudována domobrana a nakonec koloniální bezpečnostní složky. V té době do města opět přišli stalkeři. Ovšem tentokrát jako reformované a jednotné uskopení. Z velké části i díky jejichvětší provázanosti s Kolinií v tu dobu většina lupičů z okolí města zmizela. Nějakou dobu byl klid. Ovšem potom se začaly objevovat horší věci než rabující lidé...

Kontakt

postapovíkend arn.hasek@centrum.cz