Starosta je mrtev, ať žije starosta nový!!!

Druhý ročník Postapovíkendu je úspěšně za námi a my, posíleni Letošním úspěchem začína s přípravou ročníku nového. Doufáme že si udržíme přízeň stávající a získáme i nové hráče!

Diktatura v Nukatownu padla, lid se vzpouřil. I přes starostovu tvrdou vládu, která neváhala obětovat a exemplárně potrestat kohokoli se utlačovaným obyvatelům města podařilo prosadit vlastní svobodu a díky kontaktům v pustině se vyzbrojili. Představitele režimu v poslední bitvě o město zajali a na náměsí popravili. 

Tak byla zahájena nová éra života ve městě, co ovšem přinese čas a radiace, je zahaleno nedýchatelnými výpary...

Kontakt

postapovíkend arn.hasek@centrum.cz